Image header sidebar

Goedkeuring PKVW Producten

Product testen & Register

In Nederland worden in andere regelingen uitsluitend producten toegestaan die hier zijn gecertificeerd of waarvoor een conformiteit verklaring is afgegeven. De Nationale Richtlijn Beveiliging onderschrijft dat er bij voorkeur gecertificeerde producten dienen te worden gebruikt. Maar de NRB biedt ook de mogelijkheid om, onder voorwaarden, producten toe te passen zonder certificering of producten met een buitenlandse certificering en dit specifiek op te nemen in het NRB- beveiligingsplan, PvA of PvE.

Wanneer kan zich zo’n situatie voordoen?

Bijvoorbeeld als er geen gecertificeerde producten voor een specifieke situatie voorhanden zijn.
Of als het gebruik van deze alternatieve producten of oplossingen de braakvertraging bevordert.
Dit kan in sommige gevallen ook kostenbesparend werken, bijvoorbeeld als het om meerdere deuren of ramen gaat. Vaak zijn deze oplossingen nodig in verband met verzwakking van de constructie of gebrek aan afdoende montage mogelijkheden en dus het op niveau brengen daarvan. Hoeklijnen, strips of koker profielen om zo een hogere braakvertraging te realiseren.

Producten die in het buitenland voldoen aan bepaalde eisen, kunnen worden opgenomen in het Oplossingen Register mits een conformiteitverklaring is verstrekt en de casus is getoetst door het College van Techniek (CvT).

Bron NRB