Image header sidebar

Maatregel tegen inbraakmethode cilindertrekken in Bouwbesluit

Sinds 1 januari 2016 moeten nieuw te bouwen woningen een voorziening tegen ‘cilindertrekken’→ hebben.

Dit is het resultaat van de gezamenlijke inzet van publieke en private partijen. Landelijk ambassadeur aanpak woninginbraken Charlie Aptroot juicht deze wettelijke verankering tegen inbraak toe: ” Het is mooi dat partners gezamenlijk zijn opgetrokken om cilindertrekbeveiliging wettelijk te verplichten in de nieuwbouw. Zo zijn bewoners met een nieuwbouwwoning beter beschermd.”