Image header sidebar

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW erkend bedrijf)

check het hier

Almere 036 – 529 1070  Amsterdam 020-774 15 58   ’t Gooi 06 22 88 36 36

Pro-slotenmaker is bevoegd tot het uitgeven van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit houdt in dat wij, nadat we uw woning hebben beveiligd, er indien gewenst persoonlijk voor zorgen dat u het certificaat Veilige Woning ontvangt. Dit certificaat geeft u recht op korting op uw huis verzekering. Wij luisteren goed naar uw wensen en helpen u met praktische oplossingen. Politie Keurmerk Veilig Wonen eist SKG goedgekeurde hang en sluitwerk. Zo bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardige producten.

Slachtofferhulp Nederland Subsidie tot € 1000, —

Wij willen u graag informeren over de regeling voor slachtoffers van een overval en de rol die wij hierin kunnen spelen.
Mensen die slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2013 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. De daarvoor bestemde subsidieregeling wordt met een jaar verlengd. U komt in aanmerking voor de subsidie als de overval plaats vond in uw huis of bedrijf en gepaard ging met (dreiging van) geweld. De subsidie vergoedt maximaal €1.000 aan preventieve maatregelen, zoals camera’s, dievenklauwen of extra sloten. Aanvraag indienen: Contact formulier
U kunt de subsidie aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hier vindt u ook de voorwaarden.
Preventie stimuleren. Om het nemen van preventieve maatregelen door slachtoffers van overvallen te stimuleren is in 2010 een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. De regeling is nu door het Minister van Veiligheid en Justitie verlengd tot 31-12-2013.verder niet verlengd