Image header sidebar

Inbraakpreventie op het voortgezet onderwijs in Hoorn

Een woninginbraak is een zeer ingrijpende gebeurtenis, waarvan de emotionele werking vaak veel tijd in beslag neemt en het gemis van vaak onvervangbare persoonlijke spullen aan de orde kan zijn. Woninginbraken zijn High Impact Crimes. In het basisteam Hoorn is de afgelopen jaren een stijgende trend waarneembaar van het aantal woninginbraken en deze moeten worden teruggebracht. Het CCV sprak met schoolagent Raymond Hart van basisteam Hoorn, Noord Holland Noord.

Kunt u iets vertellen over de aanleiding van het project, waarbij jullie les over inbraakpreventie aan middelbare scholieren geven?

In de Westfriese gemeenten hadden we vanuit de politie, samen met de gemeenten, eerder een project dat gericht was op het betrekken van buurtbewoners bij de aanpak van woninginbraken in hotspotgebieden. Dat zijn meestal volwassen bewoners. We zien de meerwaarde van ook het betrekken van de jeugd, omdat zij wat vaker op straat te vinden zijn. Zij kunnen dus een rol spelen in het herkennen van verdachte situaties en de politie bellen als dat nodig is.

Dat klinkt goed, een extra paar ogen en oren dus. Hoe bereiken jullie de jongeren en hoe kunnen zij bijdragen aan de preventie van woninginbraken?

Door dit project kunnen we op het Martinuscollege de jongeren op deze school bereiken. Er is een bijeenkomst geweest waarbij een ex- inbreker heeft verteld over situaties waar hij gebruik van maakte om in te breken. Daarnaast hebben we een workshop gegeven over het herkennen van verdachte situaties. Hiermee dragen we bij aan de bewustwording van de jongeren. Wat is een verdachte situatie? Wanneer bel je eigenlijk de politie? We hopen dat ze hier gevoel bij gaan krijgen en zo als burger gaan participeren in de aanpak van woninginbraken.

Als neveneffect hopen we te bereiken dat ze met hun ouders in gesprek gaan over het onderwerp, zodat alle leden van het gezin zich bewust zijn van de eigen rol bij de preventie van woninginbraken.

Willen jullie meer scholieren bereiken in de regio?

Jazeker. De andere twee scholen in Stede Broec hebben aangegeven dat ze onze bijeenkomst en workshops ook willen geven aan de scholieren. Dit is afgesproken in het overleg dat we met de drie scholen hebben in het kader van het convenant ‘Veilige School’. Dat gaan we op korte termijn organiseren.

Hoe reageren de jongeren op de komst van een politieagent in de klas en jullie oproep om mee te doen in buurtpreventie?

De jongeren zijn zich nu meer bewust van het feit dat ze 112 mogen bellen bij verdachte situaties. Ze hadden het beeld dat 112 in die gevallen niet het juiste nummer was om te bellen, omdat ze aangaven bang te zijn de politie ‘voor niks’ ingeschakeld te hebben. Sinds deze workshop is dat wel bijgedraaid. Ze spraken de intentie uit om 112 te bellen als ze iets verdachts zien, ook omdat we hebben aangegeven dat we niet ‘voor niks’ komen, ook al treffen we op dat moment geen dader.

Jullie werken samen met de gemeente en scholen dus aan een integrale aanpak van een veiligheidsvraagstuk. Kunnen politie en gemeente uit andere regio’s gebruik maken van de ervaringen met jullie aanpak?

We willen een format maken van het projectplan dat wij hebben opgesteld. Dit kan zo overgenomen en aangevuld worden met de lokale of regionale informatie. Via het CCV stellen we dat in het webdossier woninginbraken beschikbaar. Ook kunnen gemeenten die vragen hebben contact opnemen.

Auteur

Nicolien Cevat

Organisatie

Het CCV