Image header sidebar

Inzicht in inbraken bij u in de buurt

In 2013 werd er 5,2 keer per 1000 inwoners ingebroken. In uw nabije omgeving wordt er dus behoorlijk vaak ingebroken, zonder dat u daar misschien erg in heeft. Om deze reden heeft de politie een misdaad kaart in het leven geroepen.

Op deze kaart kan iedereen zijn of haar viercijferige postcode invoeren en nagaan hoe veel inbraken en pogingen tot inbraak er in de buurt zijn voorgevallen in de laatste drie maanden. De kaart wordt dagelijks van maandag tot en met vrijdag om 08:30 uur bijgewerkt, zodat u constant op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Iedere postcode krijgt een stip waarin het aantal inbraken van de afgelopen periode staan vermeld. Er worden geen specifieke woningen aangeduid, maar wel de exacte data en tijdstippen waarop de inbraak bij de politie werd gemeld.

Waarom bestaat Misdaad in Kaart?

De kaart is bedoeld om de inwoners van een wijk bewust te maken van het aantal inbraken in de omgeving. Doordat de kaart dagelijks wordt geüpdatet blijven de inwoners voortdurend op de hoogte van de gebeurtenissen in de wijk. De informatie is gemakkelijk te vinden en schetst een ruim beeld over de ontwikkelingen gedurende de laatste drie maanden. Door transparant met de inbraakgegevens om te gaan wil de politie samen met de gemeenten en het Openbaar Ministerie te inbraakcijfers omlaag brengen. Door de inwoners bewust te maken van wat er gaande is zullen zij zelf namelijk ook de nodige maatregelen treffen. U vind de kaart op www.politie.nl/mijn-buurt.

Wat kunt u en de politie doen tegen inbraken?

De politie is door heel Nederland actief in strijd met inbrekers met verschillende anti-inbraakprojecten. Hierbij werkt de politie samen met lokale partners om zo met alle mogelijke middelen de inbrekers op te sporen. Hierbij hoort de politie verschillende buurtbewoners en doen zij onderzoek naar bijvoorbeeld sporen. Verder kan de politie lokwoningen en telefoontaps inschakelen om de criminelen in de kraag te vatten. U kunt zelf natuurlijk ook de nodige maatregelen nemen om inbraken te voorkomen. Zo kunt u verschillende anti-inbraakstrips plaatsen, extra sloten op ramen en deuren aanbrengen of eventueel een alarm in de woning plaatsen.  Zorg ervoor dat ramen en deuren vanaf de straatkant goed te zien zijn en goed verlicht zijn. Zodra u uw woning goed beveiligd met uitstekende sloten zal het voor de inbrekers te lang duren en zullen zij ervoor kiezen om naar een volgende woning te gaan.

Wie kan uw woning beveiligen?

Is uw woning waarschijnlijk niet bestand tegen een gemiddelde inbreker, dan is het zaak om meteen een sloten inspecteur uw woning te laten controleren. Uw woning zal door een professional worden geanalyseerd, waarna er een kundig advies kan worden opgesteld met oog op het vervangen van sloten of het aanbrengen van andere maatregelen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of wilt u advies? Neem dan contact op met Pro Slotenmaker.